Jaarverslag Vermogens Beheer Commissie

De Vermogens Beheer Commissie adviseert de directie en Raad van Toezicht over het beleggingsbeleid, vermogensbeheer en liquiditeitenbeheer. De commissie bestaat uit drie leden en is zodanig samengesteld dat de disciplines die van belang zijn voor een verantwoord beheer van het vermogen, zijn vertegenwoordigd. In 2015 vond er zowel een halfjaar- als een jaarevaluatie plaats met de vermogensbeheerder. Bovendien heeft de Commissie eenmaal met de Financiële Audit Commissie vergaderd. Het netto rendement over 2015 bedroeg circa 2%.

Het risicoprofiel is defensief. Dit houdt in dat de beleggingsportefeuille voor maximaal 20%-25% mag bestaan uit zakelijke waarden. Beleggingen in de portefeuille voldoen aan negentien geselecteerde duurzaamheidscriteria. De screening vindt plaats door onderzoeksbureau Sustainalytics. Jaarlijks wordt een duurzaamheidsverslag opgesteld. De portefeuille voldoet aan de gestelde duurzaamheidscriteria. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door Staalbankiers.

Overzicht van de leden van de commissie