Onze cijfers

In dit verkorte jaarverslag (downloads Balans, Baten en lasten en Kostenverdeelstaat) vindt u de gecombineerde jaarcijfers over 2015 van de verslaggevende eenheid Stichting Het Geldersch Landschap. Deze eenheid bestaat uit Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Vrienden van Kastelen. Door te klikken op het icoontje bij de verschillende onderdelen, kunt u deze openen en inzien.

De volledige jaarrekening van de verslaggevende eenheid, houder van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is opgesteld overeenkomstig de herziene Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Accountantsverklaring

De volledige jaarrekeningen zijn gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Op de donateursvergadering is gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.