Opkomen voor belangen

Soms kunnen projecten van anderen onze doelstelling om natuur en cultuur in stand te houden in gevaar brengen. In zulke gevallen zitten we als gesprekspartner aan tafel.

Zo hebben we een stevige inbreng in twee projecten van Rijkswaterstaat, de wegverbreding bij ons terrein Hoekelum en de plannen voor vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken. We volgen beide projecten op de voet om eventuele schade aan de natuur te beperken. Zo nodig dringen we aan op goede vervangende aanplant. Ook ‘stoeiden’ we met Rijkswaterstaat over ‘stroomlijnprojecten’ langs de IJssel. Binnen het uitgangspunt dat ook voor ons het rivierengebied veilig moet zijn, proberen we de natuur- en landschapswaarden zo goed mogelijk te beschermen. 

Projecten Wikken en wegen