Landgoed Biljoen

Met de provincie Gelderland hadden we in 2015 een discussie over de ontwikkeling van landgoed Biljoen in Velp. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een deel van de landbouwgronden om te vormen naar natuur en een deel in landbouwkundig gebruik te houden. Dit bracht een terugbetaling van een deel van de verkregen subsidie met zich mee. Binnen de belangen en wensen van alle betrokken partijen leidt deze keuze tot een evenwichtige invulling. Binnen de context van het landgoed worden de natuur- en landschapswaarden versterkt.

We zijn inmiddels gestart met het proces tot herverkaveling om de natuur op de goede plekken te realiseren. De gesprekken hierover met betrokken partijen zijn gaande.
In 2015 is kwekerij Overhagen gesloten en we zijn in overleg met partijen voor een andere invulling.

Projecten Wikken en wegen