Kastelen openstellen

Een lastig vraagstuk speelt zich af rond het beheer en de openstelling van de zeven kastelen. Aan de ene kant is het onze taak om het kwetsbare erfgoed in stand te houden of zelfs in betere toestand door te geven aan volgende generaties. Dat pleit ervoor om terughoudend te zijn met het openstellen van het erfgoed. Anderzijds willen we het draagvlak onder huidige generaties vergroten door de kastelen gastvrij en toegankelijk te maken.

Openstelling brengt bovendien nogal wat kosten met zich mee voor bemensing van de entree, extra bescherming, klimaatbeheersing, gastvrijheid, publieksbegeleiding en aandacht voor presentaties. De financiële draagkracht die hiervoor nodig is, blijft een punt van zorg.

Projecten Wikken en wegen