Wikken en wegen

Belangen afwegen

Voordat we ergens werkzaamheden plannen en uitvoeren, maken we een zorgvuldige afweging van alle belangen. We kijken of het past in onze algemene doelstelling en binnen de financiële mogelijkheden en beperkingen. Ook houden we rekening met andere betrokkenen en belanghebbenden.

In ons werk hebben we te maken met geldende wetten en regels, de doelstellingen en opvattingen van GLK en wensen en ideeën van betrokken mensen en groepen. Het is belangrijk om die verschillende belangen te onderkennen en tot oplossingen te komen waarin ieder zich kan vinden. In 2015 speelde dit bijvoorbeeld rond projecten als landgoed Biljoen, Stroomlijn Goilberdingerwaard, parkbos Koningsberg en landgoed Duno.

 

 

 

Inloopavond over landgoed Duno

 

 

Informatiewandeling in de Goilberdingerwaard

Participeren

We merken bij deze en andere projecten dat mensen mondig zijn en zich nauw betrokken voelen bij ons werk. Men wil weten wat je plannen zijn, waarom je daarvoor kiest en welke mate van inspraak of zelfs participatie er mogelijk is. Afhankelijk van hoe dwingend wet- en regelgeving zijn, is er meer of minder ruimte om aan de eigen (natuur)doelstellingen vast te houden of om betrokkenen te laten participeren. Open en eerlijke communicatie hierover wordt erg gewaardeerd.

Voor GLK is deze werkwijze een leerproces. Anderen bij ons werk betrekken of zelfs laten participeren, betekent ook echt durven loslaten. Uiteindelijk levert dat veel op: een beter resultaat en meer draagvlak onder betrokkenen. Deze weg willen we dan ook graag vervolgen.

Projecten Wikken en wegen