Samenwerkingsprojecten

Park Scherpenzeel

Ook hier was bij het maken van een nieuw plan ‘samenwerking’ een sleutelwoord. Het gaat om een landgoed met daarop een huis en een park dat tegen de dorpskern aan ligt. Het grootste deel van het landgoed is particulier eigendom, huis en park zijn in beheer bij GLK.

Het plan is samen met de landgoedeigenaar opgesteld. Met de omwonenden is (‘aan de keukentafel’) regelmatig overleg gevoerd en ideeën die daaruit naar voren kwamen, zijn in het plan meegenomen. Het leverde het project alvast een nominatie op voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2016. 

 

De Goudsberg, middelpunt van Nederland

Middelpunt van Nederland

De Goudsberg, Middelpunt van Nederland, is eveneens een prachtig voorbeeld van een samenwerkingsproject. In 2009 nam de Stichting Het Luntersche Buurtbosch het initiatief om het gebied rondom de Goudsberg beter toegankelijk te maken. Gemeente Ede, GLK maar ook bewoners van Lunteren en lokale organisaties sloten zich aan. De infrastructuur werd aangepakt, paden geschoond, rommel opgeruimd en dichtgegroeide zichtassen hersteld. Ook werden paden aangelegd en routes uitgezet die bezoekers langs de hoogtepunten van het cultuurhistorisch interessante gebied leiden. Ook de natuur kreeg op verschillende plekken aandacht, bijvoorbeeld om beschermde soorten zoals de zwarte specht en de wespendief te beschermen.

In 2015 werd een voormalige handelsroute gemarkeerd met een opvallend landschapsobject. Op de plek van een vroegere rustplaats voor kooplieden, de zogeheten Hessenhut, werd een hedendaagse uitkijkpost gerealiseerd. Beeldend kunstenaar Rob Sweere ontwierp het object in samenspraak met een groep inwoners van Lunteren. Het inmiddels veelgeroemde project duurt nog voort. Meer informatie is te vinden via middelpuntvannederland.nl.

Projecten Samenwerking