Beheerplan Goilberdinger- en Baarsemwaard

Enkele jaren geleden droeg de gemeente Culemborg het beheer van het gebied Goilberdinger- en Baarsemwaard aan ons over. In 2013 kondigde Rijkswaterstaat voor dit gebied maatregelen aan om de doorstroming van de Neder-Rijn bij hoog water te verbeteren. Dit betekende dat een deel van de begroeiing er verwijderd moest worden.

De maatregelen zijn dankzij de kritische blik van Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Initiatiefgroep Uiterwaarden en gemeente Culemborg op enkele punten aangepast en vervolgens uitgevoerd. In 2015 werkten we samen met de lokale groepen aan een beheerplan voor de uiterwaarden. We vinden het belangrijk om natuur en landschapwaarden te behouden of zelfs te versterken. De veiligheidsnormen van Rijkswaterstaat blijven echter bepalend.

Projecten Samenwerking