Samenwerking

Meerjarenovereenkomst

Met de provincie Gelderland sloot GLK in 2015 een nieuwe Meerjarenovereenkomst. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een aantal activiteiten die wij verrichten om natuur en landschap in stand te houden. Daarbij gaat het er ook om hoe wij mensen bij ons werk betrekken, het behartigen van belangen en het vergroten van draagvlak. De provincie heeft besloten de bijdrage die wij daarvoor ontvangen, in tien jaar af te bouwen. Dit betekent dat we de komende jaren nog meer moeten doen om voor eigen inkomsten te zorgen, de kosten blijven beheersen en nieuwe creatieve wegen bewandelen om de instandhouding van ons prachtige bezit veilig te stellen.

Vertegenwoordigers van de provincie, maar ook van natuurorganisaties, gemeenten en bedrijven waar GLK contacten mee onderhoudt en regelmatig mee samenwerkt, waren op 1 oktober te gast op het zogeheten Oogstfeest in de schaapskooi van de Loenermark. Onze directeur, Peter van den Tweel, heette er een kleine tweehonderd gasten welkom. Op de bijeenkomst voerden zes prominente Gelderse bestuurders en vertegenwoordigers onder leiding van Hester Macrander een levendig debat over de prikkelende vraag: wie betaalt de Gelderse natuur?

 

Winnaar van de GLK-prijs 2015: Hoeve Klein Mariëndaal

 

 

Oogstfeest in de schaapskooi van de Loenermark

 

 

Anderen faciliteren

Tijdens onze jaarlijkse donateursvergadering werd de GLK-prijs 2015 toegekend aan Hoeve Klein Mariëndaal, een zorgboerderij op ons landgoed in Arnhem. Stroomhuis Neerijnen was een goede tweede. Beide zijn een prachtig voorbeeld van samenwerking, waarbij GLK ruimte en faciliteiten beschikbaar stelt voor maatschappelijke functies. In de zorghoeve brengen mensen met een beperking zinvolle tijd door en zij leveren een bijdrage aan het onderhoud van de locatie. Samen met de initiatiefnemer geven we deze plek een bijzondere betekenis. Voor het Stroomhuis geldt hetzelfde. Dit voormalige schakelstation (elektriciteit) voor de Bommelerwaard staat op grond die door gemeente Neerijnen aan ons is overgedragen. Wij vonden er een huurder voor die er culturele activiteiten organiseert en excursies aanbiedt. 

GLK-prijs nominatie Stroomhuis Neerijnen

GLK-prijs nominatie Hoeve Klein Mariëndaal

Projecten Samenwerking