Schenken en nalaten

De samenleving verandert, de manier waarop mensen geld doneren aan goede doelen verandert ook. GLK kijkt hier goed naar en beweegt hierin mee.

In 2015 kwamen we met een informatieve folder tegemoet aan de trend dat steeds meer donateurs geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om naast hun gewone donatie ook schenkingen te doen.

Daarnaast ontwikkelden we op onze website de mogelijkheid voor donateurs om zelf hun manier van doneren aan te passen (www.glk.nl, service & vragen).

Een van de voorbeelden in het afgelopen jaar van steun voor GLK

Projecten Inkomsten verwerven