Conservering op kasteel Cannenburch

Aan de hand van het plan 'Meerjarenconservering schilderijen' werden in het najaar in de grote hal van kasteel Cannenburch een aantal lastige stukken van de muur gehaald. Lastig, omdat ze in een betimmering zaten, of op 'onmogelijke plekken' hingen.

Een team van verschillende restauratoren inspecteerde de werken, maakte een conditiebeschrijving en voerde levensduur verlengende maatregelen uit zoals het verwijderen van stof en vuil, een extra bescherming aan de achterkant en de plaatsing van veertjes tussen lijst en doek. Het ging om enkele zeventiende-eeuwse schoorsteenstukken en om portretten in de grote hal. Het publiek mocht een dag met eigen ogen bekijken hoe de inspectie in zijn werk ging.

In het najaar van 2016 zijn de meer dan levensgrote portretten aan de beurt. De portretten op kasteel Cannenburch dateren uit de achttiende eeuw en laten het echtpaar Anna Margaretha gravin Van Renesse en Fredrik Johan van Isendoorn met hun voorouders zien.

Projecten dagelijks beheer