Bijzondere waarnemingen

Op ons landgoed Gossink bij Winterswijk richtte ecoloog Jan Stronks zijn verrekijker omhoog richting de kruin van een fladderiep. Een klein bruin vlindertje trok daar zijn aandacht en inspireerde hem tot nader onderzoek. Het bleek inderdaad om de bedreigde iepenpage te gaan.

In samenwerking met natuur- en landschapsbureau Staring Advies zijn vervolgens verschillende plekken met fladderiepen en de iepenpage rond Winterswijk in kaart gebracht. Niet alleen de page, die verder alleen nog in Zuid-Limburg wordt waargenomen, maar ook de iep zelf wordt bedreigd. Herstel van de natuurlijke bekenloop en extra aanplant van de boomsoort zijn nodig om de soort in stand te houden.

Zevenster

Een interessante waarneming is ook het plantje zevenster, dat zijn naam ontleent aan de zeven helderwitte kroonbladeren. Naast een bekende groeiplaats op Bruggelen bij Apeldoorn is de soort nu ook waargenomen op enkele plaatsen in de Achterhoek, waaronder een grote populatie op landgoed de Kieftskamp bij Vorden.

Zevenster

Otter

Na de herintroductie van de otter in 2002, onder andere in de Weerribben en de Wieden,heeft dit bijzonder dier zich de afgelopen jaren geleidelijk over noord Nederland verspreid. Ook in Gelderland zijn nu kleine populaties van de otter aanwezig, onder andere langs de IJssel. Ook in de omgeving van landgoed Biljoen bij Velp zijn otters waargenomen

Projecten dagelijks beheer