Vooruitblik 2016

In lijn met onze Meerjarenvisie 2016-2025 zullen we ons ook in 2016 inzetten voor het behoud en waar mogelijk het verbeteren van natuur en erfgoed in Gelderland - en de beleving daarvan. De afronding van een aantal grote projecten zal daar zeker aan bijdragen. 

Meerjarenvisie 2016-2025

In 2015 hebben we een nieuwe Meerjarenvisie ontwikkeld voor de periode 2016-2025. Daarbij is gekeken naar de historie van GLK, de huidige situatie en de ontwikkelingen om ons heen. Op grond daarvan hebben we onze ambities voor de toekomst geformuleerd. De belangrijkste conclusie is dat GLK blijft doen waarvoor ze is opgericht, namelijk: natuur en erfgoed in Gelderland behoeden voor verval. Daarbij hebben we wel te maken met een veranderende omgeving. De overheid trekt zich steeds meer terug, Europa krijgt meer invloed, burgers zijn mondiger en mensen gebruiken nieuwe informatiekanalen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we werken en ons presenteren. We denken dat drie dingen daarin vooral belangrijk zijn, namelijk handhaving van de kwaliteit van ons bezit, werken aan meer draagvlak & participatie en vergroting van het ondernemerschap binnen GLK. In 2016 en de daaropvolgende jaren zullen we met onze medewerkers invulling geven aan deze nieuwe koers.

De brochure ‘Meerjarenvisie 2016-2025’ kunt u hier lezen.

Herstel parkbos de Koningsberg

In januari 2016 is GLK begonnen om van de Koningsberg, het gebied achter kasteel Rosendael, weer een parkbos te maken. Vroegere laanstructuren worden hersteld, wandelpaden verbeterd en het centrale heuvelgedeelte ingericht als een bijzondere plek. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio 2016 afgerond zijn.

Verfraaien Landgoed Hoevelaken

In de periode februari tot en met mei 2016 voert GLK werkzaamheden uit op het landgoed Hoevelaken. In de geest van het ontwerp en beplantingsplan van landschapsarchitect Wattez (rond 1900) wordt de omgeving van de hartvormige vijver verbeterd. Een van de blikvangers daarbij is een nieuw terras met zitbanken. Drie bruggen maken het eiland meer toegankelijk en ook het pad op het eiland krijgt een opknapbeurt. Een aantal typische parkstruiken zoals rododendron, conifeer en buxus zorgen voor de finishing touch.

De witjes van Verwolde

Vanaf begin 2016 vindt de hoognodige restauratie plaats van de ‘witjes van Verwolde’, een zestal bijzondere achttiende-eeuwse schilderijen. De witjes zijn in erg slechte conditie. De restauratie wordt gedegen aangepakt, te beginnen met een gedetailleerd onderzoek. Daarna zullen gespecialiseerde restaurateurs het houtwerk en de geschilderde doeken voorzichtig onder handen nemen. Met een combinatie van moderne en oude technieken zorgen we ervoor dat de witjes straks weer jarenlang in goede staat op huis Verwolde (Laren) te bewonderen zijn. 

Spetterend Rosendael

Voor kasteel Rosendael worden diverse ideeën uitgewerkt om kasteel en park actiever te laten beleven. Er is straks veel meer te doen. Naast rondleidingen is er bijvoorbeeld een dagelijks wisselend ‘beleefmoment’. Een beleefplattegrond en een speciale layar app (Spetterend Rosendael) stellen de bezoeker in staat een individueel programma samen te stellen. Tot slot wordt ook de techniek achter de populaire Bedriegertjes gemoderniseerd.