Organisatie

Ruim honderdvijftig natuurgebieden en landgoederen en meer dan dertig kastelen in Gelderland zijn toevertrouwd aan de zorg van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Het gaat om natuurgebieden met een grote rijkdom aan planten en dieren, en om fraai ingerichte kastelen en historische huizen omringd door tuinen en parken. Bij elkaar een buitengewoon waardevolle combinatie van cultuur en natuur. Met uw steun beheren en exploiteren we dit Geldersch erfgoed, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

Eén werkorganisatie

In 2004 zijn de stichtingen Het Geldersch Landschap en Vrienden der Geldersche Kasteelen samengevoegd tot de gezamenlijke werkorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Onder GLK vallen naast de genoemde stichtingen ook de juridische eenheden Stichting Vrienden van Kastelen en Stichting Steunfonds Het Geldersch Landschap & Kasteelen. In 2015 vonden geen veranderingen in de organisatie plaats. Wel werden voorbereidingen getroffen voor enkele aanpassingen in 2016.

Organogram

Organisatie

Voorzitter Raad van Toezicht

 • mr. H.J.E. (Harm) Bruins Slot, wonende te Apeldoorn, oud-voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Publieke Omroep, oud-secretaris-generaal Ministerie van OCW en oud-burgemeester gemeente Apeldoorn. 

Leden Raad van Toezicht

 • H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, wonende te Wekerom, directeur-bestuurder bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
 • mr. C.Th.E.M. (Catharina) Haubrich-Gooskens, wonende te Deil, jurist, bestuur Waterschap Rivierenland, regioberaad Kamer van Koophandel Rivierenland, Vereniging Vrouw en Recht, bestuur Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, oud-advocaat, oud-wethouder Geldermalsen, oud-PS-lid Gelderland, oud-lid Eerste Kamer
 • mr. B.A.H. (Bernard) van der Voort (vice-voorzitter), wonende op Rozendaal, jurist, Corporate Director Legal Affairs and Company Secretary bij Royal Haskoning DHV te Amersfoort, lid Raad van Advies van het Instituut voor Bouwrecht, lid Bestuur Stichting Rotterdam Sustainability Initiative
 • ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, wonende te Deventer, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter stichting kiEMT, voorzitter VVV Deventer, voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Solis, lid Raad van Commissarisen Koninklijke Smals en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur
 • drs. A. (Ab) Welgraven, wonende te Lunteren, econoom, oud-directeur Nationaal Restauratiefonds, oud-directeur Fondsenbeheer Nederland, o.a voorzitter St. Het Luntersche Buurtbosch en penningmeester bestuur St. Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed

Voorzitter Raad van Advies

 • jhr.ir. W.H.J. (Willem) de Beaufort, wonende te Zeist, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, oud-regiohoofd Staatsbosbeheer, bestuurder particuliere landgoederen w.o. landgoed Beekzichten te Voorst, landgoed Kolland te Amerongen, oud waterschapsbestuurder. Commissaris Koninklijk Rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis.
 • Vice-voorzitter M.H.M. (Mathieu) Gremmen, wonende te Horssen, fruitteler, oud-medewerker Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek, o.a. voorzitter Landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal en Heemraad Waterschap Rivierenland
 • G.H.M. (Gerard) Alferink, wonende te Lunteren, zelfstandig bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R. Thans o.a. vice-voorzitter van de Stichting Doorwerth Conferentie
 • ir. J.C. (Hans) Boxem, wonende te Borculo, zelfstandig bestuursadviseur
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer, wonende te Ede, Marketeer / Business Developer, Productmanager Het Financieele Dagblad / BNR Nieuwsradio. Daarnaast o.a Voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten
 • ir. A.A.A. (Adriaan) van der Linden, wonende te Bennekom, planoloog, manager Ontwikkeling en realisatie bij Leisurelands
 • drs. C. (Carel) Nobbe, wonende te Nijmegen, bioloog/landschapsecoloog, strategisch adviseur Waterschap AA en Maas
 • A. (Bob) van der Put, wonende te Putten, voormalig Regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, momenteel werkzaam als partner bij EasyRiet BV en Filmakers BV, o.a. adviseur van Stichting Landgoed Schovenhorst
 • mr. P. (Paula) Swenker, wonende te Heelsum, voormalig lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, oud-voorzitter meerdere branche-organisaties in zorg en onderwijs
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf, wonende te Nijmegen, bedrijfskundige, senior financial risk officer Coöperatie VGZ. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem

Leden Beheer Advies Commissie 

 • prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora (voorzitter), emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog met veel natuurbeheergericht onderzoek in een breed scala van habitats, lid van de Duin Advies Raad, vicevoorzitter van de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (D66), oud-vicevoorzitter van het OBN-deskundigenteam rivierlandschap (OBN=Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit), en oud-lid van de Natuurwetenschappelijke commissie van het Zuid-Hollands Landschap
 • ir. A. (Ank) Bleeker, tuin- en landschapsarchitect. Partner in bureau Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten BNT te Bennekom. Werkt regelmatig aan het herstel van historische tuinen, parken en buitenplaatsen maar ook aan nieuwe ontwikkelingen in stad en landelijk gebied
 • dr. K.J. (Kees) Canters, bioloog / milieukundige, zoogdierenman, uiteenlopende bestuursfuncties (groen / sociaal), adviseur natuur en landschap, redacteur en onderzoeker
 • ir. L.J. (Luuk) Keunen, historisch geograaf, senior projectleider historische geografie bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, regio Oost-Nederland, en landelijk coördinator van het cultuurhistorisch onderzoek binnen RAAP
 • prof. dr. L.P. (Leendert) Louw Kooijmans, wonende te Eerbeek, fysisch geograaf en prehistoricus, emeritus hoogleraar prehistorie Universiteit Leiden, oud-decaan Faculteit der Archeologie, speciale interesse voor de perioden Meso- en Neolithicum
 • prof. dr. ir. G.M.J. (Frits) Mohren, hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer, hoofd van de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer van Wageningen Universiteit. Daarnaast o.a. voorzitter studiekringcommissie Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, en lid van diverse Nederlandse en Europese besturen en wetenschappelijke adviesraden op gebied van bosbouw en bosbeheer
 • dr. C.L. (Catharina) van Groningen, oud-medewerker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als senior specialist parken, tuinen en buitenplaatsen. In 2003 gepromoveerd op het onderwerp ‘De Wooncultuur op de Stichtse Lustwarande van de 17de tot de 20ste eeuw’. Oud bestuurslid van Stichting Het Utrechts Landschap, bestuurslid Stichting Landgoed Vollenhoven te De Bilt
 • prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Leeropdracht Biogeochemie van Wetlands
 • drs. K.E. (Karen) Schaffers-Bodenhausen, kunsthistoricus, per juli 2007 oud-adjunctdirecteur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
 • dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, landschapsecoloog, senior-onderzoeker bij Alterra, o.a. lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Staring Advies
 • dr. N.W. (Nico) Willemse, wonende te Brummen, kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie

Leden Vermogens Beheer Commissie

 • H.C. (Hennie) Berends, wonende te Velp, zelfstandig adviseur, oud financieel directeur BASF Nederland BV, lid van de Raad van Toezicht van de 3-Gasthuizen groep en Raad van Advies DDJ Accountants en Adviseurs
 • drs. A. (Ton) Hogervorst, wonende te Dieren, chemicus, oud-directievoorzitter vleesverwerkend bedrijf en oud-voorzitter van een Ondernemers Kring, nu zelfstandig organisatie adviseur, o.a. oud-voorzitter Atletiekvereniging en penningmeester Arnhems Kamerkoor
 • G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA, wonende te De Steeg, registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., bestuurslid van Stichting BASF Pensioenfonds in liquidatie en lid van de Centrale Cliëntenraad van Innoforte te Velp