Onze medewerkers

Gepassioneerde vakmensen vormen de ruggengraat van onze organisatie. Voor en achter de schermen hebben zij ook in 2015 bijzondere dingen gerealiseerd. Lees het verhaal van zes van onze medewerkers.

Verhalen van onze mensen:

Onderhoud en herstel

Marcel de Kroon, bouwkundig projectleider

“Met onze afdeling bouwkunde zorgen we ervoor dat onze monumentale huizen, kastelen en werklocaties in goede staat blijven. We zijn altijd wel op een stuk of twintig plekken tegelijk dingen aan het doen zoals schilderen, goten repareren of onderhoud aan ramen en kozijnen. Verder hebben we in een aantal van onze panden bijzondere vakantiewoningen gerealiseerd. In 2015 zijn deze voor het eerst verhuurd en de reacties erop zijn erg positief. Ook zijn we onder andere druk geweest met de sanering van het erfgoed Biljoen. En in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met de stichting Oude Gelderse kerken hebben we herstelwerkzaamheden verricht in de Paduakerk in Kranenburg en is het orgel gerestaureerd in de kerk in Batenburg. Maar het project dat er voor mij echt uit sprong, was de bouw van een nieuwe werkschuur in Wekerom. Na een langdurig vergunningstraject kon de schop uiteindelijk in de grond!”

 

Collectieregistratie

Sander Wolterink, collectiebeheerder

“In 2015 hebben we extra aandacht besteed aan het registreren en fotograferen van nog ongeregistreerde collectie. Daar zijn we een heel eind in opgeschoten, ook met dank aan de inzet van stagairs en vrijwilligers. Aan het begin van het jaar mochten twee stagairs ervaring op doen met de gevarieerde collectie van huis Zypendaal. Aansluitend is het werk door drie enthousiaste en deskundige vrijwilligers voortgezet. Zij komen elke woensdag bij elkaar om te helpen de collectieregistratie volledig te maken, standplaatscontroles uit te voeren en collectiestukken te fotograferen. In eerste instantie hebben we ons gericht op huis Zypendaal en kasteel Cannenburch, in 2016 komen de andere huizen en kastelen aan de beurt. De informatie die dit oplevert, vormt de basis voor de volgende stap: het digitaal vastleggen en toegankelijk maken van onze collectie. Dat gaan we in 2016 oppakken in samenwerking met Collectie Gelderland.”

Switch binnen GLK

Ine van Oort, hoofd bedrijfsvoering

“In november heb ik de switch mogen maken van personeelsadviseur binnen GLK naar hoofd bedrijfsvoering. Voor mij persoonlijk is het van meerwaarde om van functie te veranderen binnen dezelfde organisatie. Het houdt je scherp en je leert de organisatie van een andere kant kennen. De laatste twee maanden van het jaar heb ik gebruikt voor gesprekken met medewerkers en met onze externe leveranciers op het gebied van ICT, telefonie, bedrijfsauto’s en schoonmaak. Daardoor heb ik een beeld gekregen van hoe de zaken lopen. Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers op een goede manier hun werk kunnen doen. De interne klant moet tevreden zijn, zelfs als we niet alle wensen kunnen honoreren. De volgende stap is het maken van een plan van aanpak op basis van de huidige afspraken, data en overeenkomsten. Dan weet je wat er allemaal al is geregeld en wat op korte termijn aandacht behoeft. Het is best een hele kluif, maar ik heb er heel veel zin in!”

Exploitatie kastelen

Nicole Goossen, exploitatie en PR kastelen 

"Afgelopen jaar zijn we met verschillende partijen een samenwerking gestart voor activiteiten op onze zeven opengestelde kastelen. Naast de museale functie voor het brede publiek worden de kastelen ook steeds meer gebruikt voor specifieke doeleinden. Dat kan variëren van een Pinksterfair tot een concert of van een huwelijk tot een besloten evenement. Daarmee bereiken we andere groepen mensen die vervolgens ook vaak geïnteresseerd raken in de kastelen zelf. Zo zorgen de activiteiten voor meer inkomsten en zichtbaarheid. We hebben actief het contacten met partijen opgezocht, onder meer door deel te nemen aan vakbeurzen en netwerkbijeenkomsten in Gelderland. Daarbij hebben we gemerkt dat onze locaties goed in de markt liggen. Een partnerschap heeft ook als voordeel dat je samen bekendheid aan het evenement geeft en elkaars netwerk kunt gebruiken. Ook in de promotie hebben we een aantal nieuwe dingen uitgeprobeerd, zoals een sales actie met een bekende supermarkt en een hotelketen en een samenwerking met een landelijk vakantiepark. De inspanningen hebben tot hogere bezoekersaantallen op de kastelen geleid. We zijn op de goede weg!"

Projecten voorbereid en uitgevoerd

Ab van Dijk, projectleider

“In 2015 hebben we veel lopende projecten uitgevoerd en nieuwe projecten voorbereid. Een van de projecten in voorbereiding was het verbeteren van de waterkwaliteit binnen onze historische buitenplaatsen. Op enkele plekken zijn we inmiddels concreet begonnen. In de Rosandepolder bij Oosterbeek hebben we het landschappelijk inrichtingsproject een duw in de goede richting kunnen geven. Het project Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is voorbereid en opgestart. In samenwerking met de Rotary Eerbeek-Zutphen, gemeente Brummen, waterschap Vallei & Veluwe en particulieren hebben we het herstel van de watertoevoer naar de oliemolen op ons landgoed Huis te Eerbeek gerealiseerd. In de Rijswaard creëerden we ruimte voor de rivier, waarbij het gelukt is om het oppervlak aan bos in het gebied te handhaven. We hebben daartoe een nieuw stuk bos buiten de stroombaan van de rivier aangeplant. Tot slot is veel energie gestoken in de voorbereiding en bouw van het nieuwe verblijf voor onze beroemde witte pauwen op landgoed Staverden. Al met al was 2015 een topjaar!”

Dagelijks beheer

André Abbink, senior-beheerder Achterhoek     

“Ons werkgebied omvat ongeveer een kwart van alle GLK-terreinen, alles bij elkaar een enorm oppervlak. Met negen mensen geven we invulling aan het dagelijks beheer. Ook in 2015 zijn we erin geslaagd om het reguliere werk volgens plan en binnen de financiële kaders uit te voeren. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het onderhoud van tuinen, parken en natuurterreinen en het oogsten van hout. Een flink project was daarnaast het opschonen van waterpartijen op De Kieftskamp in Vorden, afgelopen november. Verder zijn we al druk geweest met de toekomst, want er komt weer van alles op ons af: het reguliere werk maar ook allerlei projecten. In ons werk moet je minstens een jaar vooruitdenken.”